Slovenština
Konzultácie zadarmo

Čo je to user persona a ako ju používať v marketingu?

User persona je pojem, ktorý sa stal dôležitým konceptom v marketingu. Ide o fiktívnu reprezentáciu ideálneho zákazníka založenú na podrobnej analýze najmä demografických, behaviorálnych a psychografických údajov. Tento nástroj pomáha marketérom lepšie pochopiť cieľovú skupinu a následne správne zamerať marketingové aktivity.

 Definujte si cieľovú skupinu

Pochopenie motivácie, cieľov a potrieb vašich zákazníkov vám umožní vytvoriť obsah, ktorý osloví ich špecifické záujmy. Tým sa zvyšuje šanca na konverziu a následne aj na lojalitu zákazníkov. Vďaka podrobnému prehľadu o vnútornom fungovaní vnímania zákazníkov môžu marketéri presnejšie vybrať kanály, prostriedky a správy, ktoré budú najúčinnejšie pri oslovovaní cieľovej skupiny. User persona tak poskytuje marketérom cenné informácie o tom, ako osloviť zákazníkov a presvedčiť ich k nákupu. Ďalšou výhodou je pochopenie životného cyklu zákazníka, t. j. identifikácia kľúčových momentov, v ktorých s ním treba komunikovať - od vstupu zákazníka do spoločnosti až po nákup a udržanie jeho vernosti. User persona môže odhaliť dôležité poznatky a možnosti, ako ich zaujať. To umožňuje marketérom vytvárať efektívnejšie marketingové stratégie a zlepšovať celkovú výkonnosť kampaní.

 

Prečo sa v marketingu vytvára persona?

Všeobecné výhody user persony boli čiastočne opísané v predchádzajúcom odseku. Ak by sme ich však mali konkretizovať, ide najmä o tieto:

  • Lepšie pochopenie zákazníkov: To je kľúčom k úspešnému marketingu a podstatou používateľskej persóny. Pomôže vám nielen spoznať vašu cieľovú skupinu, ale predovšetkým osloviť len relevantnú časť z nich, ktorá má o produkt alebo službu skutočný záujem, čo vedie k správnemu využitiu vášho rozpočtu.

  • Personalizácia marketingových aktivít: Slovo personalizácia sa v marketingu skloňuje stále dookola. Keďže je však dôležité nezabúdať na tento aspekt, dovoľme si ho použiť znova a znova. Na základe informácií z user persony môžu totiž marketéri vytvárať obsah a ponuky, ktoré oslovia špecifické potreby a záujmy jednotlivých segmentov zákazníkov. Personalizácia pomáha vytvoriť silnejšie spojenie medzi zákazníkom a značkou a zvyšuje šance na úspešnú konverziu.

    Cielenie marketingových kampaní: User persona umožňuje marketérom lepšie zacieliť svoje kampane. Na dosiahnutie tohto cieľa je však potrebné rozdeliť predchádzajúce dva body. Pochopenie špecifických charakteristík a preferencií každého zákazníka umožňuje zvoliť správne kanály, správy a nástroje na ich oslovenie, čím sa zvyšuje účinnosť marketingových aktivít a znižuje sa plytvanie zdrojmi. Tak finančných, ako aj ľudských. 

  • Zlepšenie lojality zákazníkov a povedomia o značke: je to jednoduché. Ak sa vám podarí priniesť správny obsah správnemu zákazníkovi v správnom čase a pomôcť mu tak vyriešiť problém alebo splniť osobné želanie, úspech je zaručený. Dlhodobá spokojnosť potom zabezpečí opakované nákupy jednotlivých zákazníkov a prenos pozitívnej skúsenosti na ďalších potenciálnych zákazníkov.

Ako vytvoriť User personu?

Zozbierajte správne údaje z Google Analytics, definujte spoločné prvky, pridajte grafický obsah a vaša user persona je pripravená! Ak chcete so svojou persónou urobiť viac, môžete svoj výskum doplniť aj o rozhovory so skutočnými zákazníkmi na základe vopred štruktúrovaného dotazníka. V tomto prípade sa však zamerajte na správnu konštrukciu otázok, aby sa za každú cenu neobjavili len kladné odpovede, ktoré nebudú vo vašich výsledkoch úplne platné. Viac informácií o tom, ako definovať cieľovú skupinu zákazníkov nájdete v našom predchádzajúcom článku.

Ak sme neodpovedali na všetky vaše otázky alebo ak chcete pomôcť s nastavením user persony, kontaktujte nás! Radi vám pomôžeme.

Prednášame

Zistiť viac

Spolupracujeme s týmito firmami

Zobraziť všetky referencie