Slovenština
Konzultácie zadarmo

Tvorba marketingovej a komunikačnej stratégie

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je základným kameňom pre úspech v konkurenčnom prostredí. Ide v podstate o určitý súbor akcií a rozhodnutí, ktoré určujú, akým spôsobom sa budú stanovené ciele dosahovať.

Marketingová stratégia pomáha firmám identifikovať a osloviť ich cieľovú skupinu zákazníkov, vytvoriť a podporiť konkurenčné výhody, budovať povedomie o značke, získavať trhový podiel a v neposlednom rade zvýšiť zisk.

Demo Img 1

Ako prebieha tvorba marketingovej stratégie? Ako vyzerá marketingová stratégia?

Neexistuje jednotná a pevne daná podoba marketingových stratégií av rôznej miere sa líši v závislosti od premenných, ako je napríklad odvetvie, konkurencia a podnikové ciele. Naše služby tvorby marketingovej stratégie spravidla zahŕňajú nasledujúce časti, avšak vždy prispôsobujeme podobu stratégie každému klientovi na mieru podľa jeho potrieb a cieľov...

 

✔ Stanovenie cieľov

Spoločne s vami stanovíme konkrétne a merateľné ciele, ktoré chcete dosiahnuť prostredníctvom marketingových aktivít.

 

✔ Analýzu trhu a konkurencie

Vykonávame podrobnú analýzu trhu a konkurenčného prostredia, aby sme identifikovali príležitosti a vytvorili stratégiu, ktorá Vás odlíši od ostatných.

 

✔ Identifikáciu cieľovej skupiny

Pomôžeme Vám identifikovať vašu cieľovú skupinu a porozumieť jej preferenciám, správaniu a potrebám.

 

✔ Návrh jednotlivých krokov a opatrení

Na základe vytýčených cieľov a výstupov z analýz pre Vašu firmu navrhneme jednotlivé kroky a opatrenia, ktoré Vás nasmerujú k požadovanému stavu.

 

✔ Výber marketingových kanálov a návrh obsahu komunikácie

Navrhneme optimálnu kombináciu marketingových kanálov vrátane obsahu a nástrojov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele a efektívne komunikovať so svojou cieľovou skupinou.

 

✔ Monitorovanie a analýza výsledkov

Priebežne monitorujeme výsledky vašich marketingových aktivít a vykonávame analýzy, aby sme identifikovali príležitosti na optimalizáciu a zlepšenie.

 

S nami vytvorenou marketingovou stratégiou získate cenné nástroje a know-how potrebné na úspešné riadenie vášho marketingového plánu a dosiahnutie vašich obchodných cieľov. Naše odborné poradenstvo Vám umožní efektívne investovať svoje zdroje a maximalizovať návratnosť investície do marketingu.

 

Aké sú typy stratégií?

Brand stratégie / stratégie vašej značky

Brand stratégia spočíva v dlhodobom usporiadaní aktivít zameraných na budovanie a rozvoj značky. Zahŕňa stanovenie hodnôt, poslania, vízie a identity značky, rovnako ako stratégiu komunikácie, cieľových segmentov a spôsobov, ako značku prezentovať a diferenciovať sa od konkurencie.

 

Komunikačná stratégia

Komunikačná stratégia určuje, akým spôsobom sa budú informácie a správy týkajúce sa organizácie, produktov alebo služieb šíriť medzi cieľovou skupinou. Zahŕňa voľbu komunikačných kanálov, cieľových segmentov, oznámení a spôsobov, akými s cieľovými skupinami komunikovať, aby sa dosiahli stanovené ciele.

 

Obsahová stratégia

Obsahová stratégia sa zameriava na plánovanie a vytváranie relevantného, ​​hodnotného a atraktívneho obsahu pre cieľové publikum. Zahŕňa identifikáciu cieľových skupín, stanovenie cieľov obsahu, voľbu formátov obsahu a distribučných kanálov.

 

Marketingová stratégia pri expanzii

Marketingová stratégia pri expanzii sa zaoberá plánovaním a implementáciou marketingových opatrení pri rozširovaní podnikania na nové trhy alebo do nových geografických oblastí. Zahŕňa analýzu trhu, identifikáciu cieľových segmentov, stanovenie marketingových cieľov a stratégiu výberu a oslovovania nových zákazníkov.

 

Konzultácie k marketingovým aktivitám

Poskytovanie odborného poradenstva a podpory vo vzťahu k marketingovým opatreniam. To môže zahŕňať analýzu marketingovej stratégie, hodnotenia a odporúčania na zlepšenie, plánovanie marketingových kampaní, identifikáciu cieľových segmentov, meranie účinnosti a ďalšie formy podpory súvisiace s marketingom.

 

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami schôdzku zadarmo, pri ktorej sa na všetkom dohodneme.

 

tel.: + 420 731 758 915
e-mail: prokop@brandelevator.cz

* Povinné údaje

* Povinné údaje

Napíšte nám

Prednášame

Zistiť viac

Spolupracujeme s týmito firmami

Zobraziť všetky referencie